POSKYTOVATEL ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB - VÍCEOBOROVÉ ZAŘÍZENÍ

MALÝ SLOVNÍK PRO PACIENTY S CUKROVKOU:

BICYKLOVÁ ERGOMETRIE:
Vyšetření pacienta při jízdě na rotopedu. Zátěž je postupně zvyšována a po celou dobu je snímáno EKG. Tímto vyšetřením lze odhalit ischemickou chorobu srdeční /ICHS/

DIABETICKÁ NEUROPATIE:
Jedna z přidružených komplikací při cukrovce. Jedná se o nezánětlivelivé onemocnění nervových vláken, které způsobuje mimo jiné mravenčení či bolesti v dolních končetinách, může se dokonce podílet na rozvoji tzv. diabetické nohy.

DIABETICKÁ NOHA:
Kromě uvedené neuropatie je diabetická noha zapříčiněna i chorobnými změnami cévního systému dolních končetin, dochází tak k nedostatečnému prokrvení tkáně. Dolní končetiny jsou tedy na pohmat chladné a při chůzi se dostavuje bolest v lýtkách, která po zastavení mizí. V pozdějších stádiích často bolí nohy i v klidu. Při dlouhodobě špatně okysličované a vyživované tkáně se poté tvoří defekt, neboli ganréna /odumírání tkáně/.

GLYKEMIE:
Označení pro hladinu cukru v krvi /glukóza/. U zdravého člověka se hodnoty glykemie na lačno pohybují v rozmezí 4 - 6 nmol/l. U dobře léčeného diabetika by neměla glykemie na lačno stoupnout nad 7 a po jídle nad 9 nmol/l. Riziko může představovat i pokles glykemie pod 3,3 nmol/l, kdy hrozí nebezpečí tzv. hypoglykemie.

GLYKEMICKÝ INDEX:
Hodnota, která udává schopnost určité potraviny zvýšit hladinu cukru v krvi - v porovnání se stejnou dávkou čistého cukru - udáváno v %. Potraviny s nižším glykemickým indexem zvyšují hladinu cukru v krvi méně a také navozují delší pocit sytosti a snižují pocit hladu.

HYPERGLYKEMIE:
Označení zvýšené hladiny cukru v krvi.

HYPOGLYKEMIE:
Je označení nízké hladiny cukru v krvi pod 3,3 nmol/l. Hypoglykemie je doprovázena obvykle typickými příznaky. K nim patří především celková slabost organismu, zvýšené pocení, zmatenost, dezoirentace, hlad, bušení srdce a další. Pozor je třeba dát i na tzv. němou hypoglykemii, kdy je hladina krevního cukru také pod 3,3 nmol/l. Největší riziko spočívá ale v tom, že není doprovázena žádnými projevy. Pacienti, kteří již někdy měli němou hypoglykemii, by neměli nikdy cvičit sami bez dozoru!

INZULIN:
Hormon, který produkují beta - buňky Langerhansových ostrůvků slinivky břišní. Inzulin snižuje hladinu glykemie v krvi. Napomáhá totiž krevnímu cukru - glukóze - pronikat do buněk. Glukamon pak má opačnou funkci než inzulin. Vzájemným působením těchto látek tak dochází k udržování vyrovnané hladiny glykemie.

KETOLÁTKY:
Mezi tyto látky patří aceton, acetoacetát, beta - hydroxymáselná kyselina. Tyto látky se tvoří v lidském těle při hladovění, ale také při úplném nedostatku inzulinu. Vznikají pro organismus nevýhodným zpracováním tukové tkáně, nazývaným beta - oxidací. Vedou k okyselení organismu, které vyvolává celou řadu nežádoucích účinků.

LABILNÍ DIABETES:
Labilní, neboli nestabilní diabetes znamená, že se u pacientů střídá hypoglykemie a hyperglykemie během dne.

NĚMÁ ISCHEMIE:
Je nedostatečné prokrvení srdeční stěny, má stejný původ jako angina pectoris, ale kvůli neuropatii není doprovázena bolestmi. Pozor je třeba dát zvláště při zvýšené zátěži, protože se může projevit pouze dušností.

RETINOPATIE:
Komplikace při cukrovce, která se projevuje charakteristickým poškozením drobných cév v sítnici. Při náhlém zvýšení krevního tlaku - při cvičení, posilování, atd. - hrozí trvalé poškození oka.

STENOKARDIE:
Provází ischemickou chorobu srdeční a projevuje se bolestmi na hrudi.
Slovník pro pacienty s cukrovkou /a nejen pro ně/, bude postupně dle možností doplňován o další důležitá témata a pojmy.
Správu stránek a design materiálů pro DIEKO s.r.o. zajišťuje
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one