POSKYTOVATEL ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB - VÍCEOBOROVÉ ZAŘÍZENÍ

DIABETICKÁ NOHA, BÉRCOVÝ VŘED

Komplikace, léčba a hojení z pohledu chirurga:

Obecně přijímanou pravdou je ta skutečnost, že nemocní s poruchou glukózové tolerance mají problémy s hojením ran. Existuje mnoho faktorů, které ovlivňují hojení u diabetu. Periferní cévní onemocnění a neuropatie jsou dva hlavní důvody pro rozvoj syndromu diabetické nohy a nehojících se chronických ran především na bércích (bércové vředy), ale i na jiných částech těla. Ztráta pocitu bolesti má přímý vliv na vytvoření a zhoršené hojení vředu. Neuropatie může také vést k deformitě nohy.

Důvodů vzniku infekce u nemocných s cukrovkou je více. Hlavním je však ta skutečnost, že vysoká hladina glukózy v krvi může vést k nesprávné funkci bílých krvinek a organismus je tak více náchylný k infekci rány. Příznaky infekce, jako jsou horečka, zimnice nebo noční pocení, jsou často potlačené a nemocný člověk si často neuvědomuje, že je nemocný.

 

Současná léčba diabetické nohy:

Vlhké hojení ran je koncept široce přijímaný v léčbě diabetické nohy. K hlavním výhodám tohoto přístupu patří prevence dehydratace tkáně a vzniku nekrózy, zrychlené vytváření nových cév a usnadnění interakce růstových faktorů v cílových buňkách.

Jako chronická rána je definována rána, u níž trvá porušení kůže déle než šest týdnů. Její mokré hojení je pak daleko účinnější než suché, protože to může zpomalit tvorbu krycích buněk. V současné době se v oblasti hojení ran používají následující prostředky:

Neprodyšné obvazy, které stimulují tvorbu kolagenu a urychlují tak hojení rány. Díky tomu, že zabraňují přilnutí rány k nemocničním lůžkovinám, snižují i bolest pacienta.

Pěny jsou naopak nejlepším prostředkem pro rány s malou až střední tvorbou tkáňového moku, a navíc poskytují tepelnou izolaci. Díky alkoholovým přísadám pak působí i antimikrobiálně, a to i proti velmi odolným bakteriím, na které běžná antibiotika nezabírají. Kromě toho poskytují oproti suché gáze i větší úlevu od bolesti. Pěny by měly být měněny každé tři dny a neměly by se používat do kompresních obvazů, protože jejich dlouhodobá expozice na kůži může vyvolat její krabatění.

Algináty a hydrofibrily jsou nejlepší volbou u ran se střední až těžkou tvorbou tkáňového moku. Zastavují krvácení a skládají se ze směsi různých kyselin. Vhodná doba pro výměnu je opět tři dny.

Hydrogely a celulóza ránu zvlhčují, proto jsou vhodné pro suché a bolestivé rány. Hydrogely pak snižují vnímání bolesti, vynikající výsledky prokázaly například v léčbě diabetické nohy. Obměňovat by se měly každý den a je vhodné k udržení vlhkého prostředí je krýt gázou.

Filmy a hydrokoloidy udržují v ráně neustále vlhké prostředí a chrání pokožku před vlivem tření a střižných sil. Mohou se měnit až po sedmi dnech.

Žádný z nejnovějších léčebných produktů farmaceutického výzkumu nemůže nahradit správnou péči o ránu. Ta musí být čistá, zbavená všech neživých částí, v případě infekce je nutné nasadit účinná antibiotika (nejlépe na základě kultivace z rány a citlivosti na příslušné antibiotikum). Chirurg musí zbavit ránu všech neživých části až do zdravé granulační tkáně (a to i za cenu krvácení a bolestivosti) a to tak, že chronickou ránu přemění na ránu akutní. Akutní rána se chová jinak, než chronická a je větší pravděpodobnost jejího zahojení.

Pokud infekce zasáhne i kost, je šance na konzervativní vyléčení jenom velmi malá. Ve většině případů je nutné přistoupit k amputaci, jejíž rozsah je někdy velmi obtížně dopředu odhadnutelný a řada nemocných ji musí podstoupit i několikrát s větším rozsahem amputované části končetiny.

Tato velmi traumatizující komplikace diabetu bohužel může postihnout každého diabetika. Je však nutné zdůraznit, že ten nemocný, který dbá rad svého diabetologa a dodržuje všechny dietní zásady, má mnohem větší šanci diabetickým komplikacím předcházet.

Dbejte rad svého diabetologa, dodržujte jeho pokyny a dietní režim !

Velice důležitá je také péče o Vaše nohy. Denně důkladně kontrolujte jakékoliv změny nebo poranění na nohách !

Autor článku: MUDr. Vlastimil Říha, Chirurgické a radiodiagnostické oddělení,

M design studio Plzeň s.r.o., Tachovská 80, Plzeň

 

 

 

 

 

 

Správu stránek a design materiálů pro DIEKO s.r.o. zajišťuje
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one