POSKYTOVATEL ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB - VÍCEOBOROVÉ ZAŘÍZENÍ

VÍCEOBOROVÉ ZAŘÍZENÍ DIEKO s.r.o.

Společnost DIEKO s.r.o. byla založena v roce 1994 na základě privatizačního projektu v objektu bývalého ředitelství Polikliniky Severní předměstí Plzeň po dokončení privatizací všech objektů a pracovišť, která spadala pod toto zařízení.
Postupně tak začlo budování víceoborového ambulantního zdravotnického zařízení. Hlavním cílem a nosným oborem celého zařízení bylo poskytovat kvalitní, odbornou péči a léčbu pro nemocné s cukrovkou.

V objektu vznikly tři diabetologické ordinace s odpovídajícím zázemím, postupně se činnost zařízení rozšířila o obor logopedie a obor lékařské kosmetiky. Dále jsou v zařízení privátní interní a kožní ordinace. Ve dvorním traktu vznikly přístavbou prostory, kde se nachází D.I.A.lékárna, provozovaná společností Plzeňská lékárna k.s., se sídlem v Plzni, Slovanská 69.
Lékárna se kromě běžné nabídky a sortiment léčiv zaměřuje hlavně na léky a přípravky navazující na lékařské obory a služby, provozované v zařízení.

Společnost DIEKO dále zajišťuje svoz biologického materiálu k vyšetření do laboratoří Městské nemocnice PRIVAMED od lékařů z pracovišť z oblasti celého města a dále zajišťuje odvoz infekčního odpadu k likvidaci. Již dlouhou dobu je ve společnosti stabilní tým pracovníků - lékařů, sester a dalšího zdravotního a pomocného personálu.
Lékaři i sestry se pravidelně zúčastňují všech seminářů a školení, pořádaných Českou diabetologickou společností.

Po velice nesnadném a náročném budování společnosti v začátcích, kdy bylo nutné celou budovu za pomoci úvěru odkoupit, provizorní a částečné opravy a úpravy provádět během postupného rozvoje a rozšiřování lékařské a další péče, je společnost DIEKO již několik let zcela bez závazků a ekonomicky stabilní, především díky nastoleným cílům, neustálé obětavé snaze a práci MUDr. Věry Mudrové, která byla vůdčí osobností, nenahraditelnou kolegyní a ředitelkou po celou dobu od založení společnosti až po její nečekaný a smutný odchod po těžké nemoci v březnu 2011.                                                                                                            

designed by j.m. / m design studio /
designed by j.m. / m design studio /

Společnost DIEKO se neustále snaží dle svých možností zlepšovat a zdokonalovat péči o nemocné, ale také vzhledem ke značnému stáří objektu investovat prostředky nejen do nutných oprav, ale i do zvelebování a zlepšování prostředí nejen pro zaměstnance, ale hlavně pro pacienty. Byla provedena kompletní oprava celé fasády, vybudována celá nová kotelna včetně nových rozvodů topení, provedena oprava parkoviště.

V současné době jsou vyměněny podlahové krytiny v čekárnách, byly pořízeny nové lavice a židle pro pacienty. Během letního období byla provedena obnova a oprava celého prostoru schodiště objektu.

Ve druhém a třetím podlaží jsou osazeny nové radiátory, v suterénu probíhá již akutní výměna rozvodů studené a teplé vody, které jsou ze 60 let minulého století. 

Pokud dovolí finanční situace, má společnost DIEKO v plánu na příští rok výměnu oken včetně dalších úprav, jejichž cílem je především neustálé zkvalitňování a zlepšování poskytované péče, ale hlavně vybudování výtahu, což je však z hlediska nákladů velká investice a realizace tohoto záměru je plánována v horizontu dvou až tří let.

 

 

 

 

Správu stránek a design materiálů pro DIEKO s.r.o. zajišťuje
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one