Bachovy květové esence - Mgr. Kateřina Majerová

Bachovy esence

Bachovy esence jsou jednoduchým, přírodním systémem léčení, který harmonizuje naše emoce a myšlenky. Jsou účinné proti všem možným negativním stavům mysli, které doprovází těžké životní období nebo nevysvětlitelné stavy únavy. Pomáhají nám se vyrovnat s tím, co nás trápí a nastolit vnitřní rovnováhu dříve, než se mohou objevit fyzické potíže. Úkolem Bachových esencí není negativní emoce potlačit či vytěsnit, ale přeměnit je na pozitivní postoje. Umožní nám nový pohled na sebe samé i svět kolem nás. Odkrývají to, kým skutečně jsme, a pomáhají nám hledat smysl a cíl naší cesty životem, léčit naši duši. Dr. Edward Bach si byl jistý, že špatný fyzický stav je jen důsledkem nerovnováhy naší mysli. 

Známe 38 květových esencí, které jsou připravovány z volně rostoucích květů bylin, stromů a keřů. Devětatřicátou esencí je Krizová esence (Rescue Remedy), která se skládá z pěti řadových esencí: Clematis (Bílá lesní réva),  Rock Rose (Devaterník), Impatiens (Netýkavka), Cherry Plum (Slíva třešňová), Star of Bethlehem (Snědek).

Základní myšlenkou systému je jednoduchost, dostupnost a uzdravování sebe samého a náš stav mohou ovlivnit pouze pozitivně. Bachovými esencemi se není možné předávkovat, nemají žádné nežádoucí vedlejší účinky a nejsou kontraindikací alopatické léčby. Jedná se o čistě přírodní léčbou, založenou na energetickém působení rostlin.

 

Kompletní seznam Bachových květových esencí

1) Agrimony - Řepík lékařský
2) Aspen - Topol osika
3) Beech - Buk lesní
4) Centaury - Zeměžluč lékařská
5) Cerato - Rožec
6) Cherry Plum - Slíva třešňová
7) Chestnut Bud - Kaštan koňský, poupě
8) Chicory - Čekanka obecná
9) Clematis - Bílá lesní réva
10) Crab Apple - Plané jablko
11) Elm - Jilm
12) Gentian - Hořec nahořklý
13) Gorse - Hlodaš evropský
14) Heather - Vřes obecný
15) Holly - Cesmína ostrolistá
16) Honeysuckle - Zimolez kozí list
17) Hornbeam - Habr obecný
18) Impatiens - Netýkavka žláznatá
19) Larch - Modřín opadavý
20) Mimulus - Kejklířka skvrnitá
21) Mustard - Hořčice polní
22) Oak - Dub letní
23) Olive - Oliva evropská
24) Pine - Borovice lesní
25) Red Chestnut - Červený kaštan
26) Rock Rose - Devaterník penízkovitý
27) Rock Water - Voda z léčivých pramenů
28) Scleranthus - Chmerek roční
29) Star of Bethlehem - Snědek okoličnatý
30) Sweet Chestnut - Kaštan jedlý
31) Vervain - Sporýš lékařský
32) Vine - Vinná réva
33) Walnut - Vlašský ořech
34) Water Violet - Žebratka bahenní
35) White Chestnut - Bílý kaštan
36) Wild Oat - Sveřep větevnatý
37) Wild Rose - Planá růže
38) Willow - Žlutá vrba
39) Rescue Remedy - Krizová esence

 

38 květových esencí, odpovídá 38 negativním stavům mysli, které dr. Bach pro přehlednost rozdělil do sedmi skupin, které představují základní konflikty bránící nám být sami sebou: Strach, Nejistota, Nezájem o své okolí, Osamělost, Přecitlivělost na vlivy a myšlenky ostatních, Skleslost nebo zoufalství, Přílišná péče o druhé.

  1. Esence na strach: Aspen, Mimulus, Cherry Plum, Rock Rose, Red Chestnut, Krizová esence kapky/sprej
  2. Esence na nejistotu: Cerato, Scleranthus, Gentian, Gorse, Hornbeam, Wild Oat
  3. Esence na malý zájem o své okolí: Clematis, Chestnut Bud, Honeysuckle, MustardOlive, White Chestnut, Wild Rose, Krizová esence
  4. Esence na osamělost: Heather, Impatiens, Water violet
  5. Esence na přecitlivělost: Agrimony, Centaury, Holly, Walnut
  6. Esence na skleslost a zoufalství: Elm, Crab Apple, Larch, Oak, Pine, Star of Bethlehem, Sweet Chestnut, Willow
  7. Esence na přílišnou péči o ostatní: Beech, Chicory, Rock Water, Vervain, Vine

Pro jejich výběr a nastolení vnitřní rovnováhy je důležité poznat psychický stav klienta, jeho postoje a emoce. Výběr vhodných esencí na míru pro každého klienta vybíráme na základě osobní konzultace nebo pomocí přístroje Bicom. Po domluvě je možné esence vybrat i na základě e-mailové konzultace.

Ceník si můžete stáhnout zde: 

Reference

Naší vizitkou jsou spokojení pacienti. Budeme rádi, když naši práci ohodnotíte i zde na webových stránkách.

+ přidat referenci

Využijte možnosti se rezervovat online »

Bicom

Bachova květová terapie, harmonizace

Biorezonance - detoxikace, harmonizace

Biorezonance - hubnutí

Biorezonance - opakovaná návštěva

Biorezonance - první návštěva

Odvykání kouření

Testace léčivých přípravků přístrojem Bicom

Lymfodrenáž

Manuální lymfodrenáž dolních končetin

Manuální lymfodrenáž horních končetin a trupu

Manuální lymfodrenáž obličeje, krku a dekoltu

Vstupní vyšetření/ konzultace - lymfodrenáž

Jak se k nám dostanete prostřednictvím MHD?

Jeďte tramvají č. 1 nebo č.4 z centra města směrem na Lochotín (nebo obráceně z Lochotína/Košutky). Na stanici Pod Záhorskem u benzinové pumpy Shell vystupte a jděte pěšky 150 metrů po Karlovarské třídě nahoru směrem na Lochotín. Dieko se nachází po pravé straně.

Dieko, s.r.o. Plzeň

Jak se k nám dostanete svým autem?

Směrem z centra na Lochotín a Karlovy Vary jeďte po Karlovarské třídě přes most Generála Pattona. Podjeďte kruhový objezd u Kauflandu a u benzinové pumpy Shell projeďte světelnou křižovatku rovně. Hned za touto křižovatkou po cca 150 metrech je po pravé straně vjezd mezi domy, kterým se dostanete na parkoviště společnosti DIEKO. Obráceným směrem z Lochotína/Košutky do centra jeďte po Karlovarské třídě až na kruhový objezd, kde se otočte a dále jeďte podle instrukcí popsaných výše.

Máte zájem o naše služby? Chcete se na něco zeptat? Napište nám!Dieko Karlovarská Plzeň

Dieko s.r.o.

Víceoborové ambulatní zdravotnické zařízení

Karlovarská 30a
301 00 Plzeň

E-mail: info@dieko.cz
Telefon: (+420) 377 531 655