Bicom Somavedic - trvalá harmonizace prostředí

Somavedic je "přístroj", který trvale harmonizuje prostředí, ve kterém žijeme.

Výsledky přístroje Somavedic jsou podložené vynikajícími zkušenostmi z mnoha biorezonančních center a věrohodně je dokumentují také četné případy vzájemné spolupráce s biorezonanční léčbou BICOM, kdy po nasazení Somavedicu v rámci následné léčby došlo vždy k harmonizaci nemocí postižených orgánů - Somavedic mění špatná nastavení podle frekvencí z biorezonančních přístrojů.

Byl sestrojen po letech výzkumu a zkoušek. Certifikáty mezinárodních zkušebních institutů potvrzují jeho účinnost.

Byl testován a ověřen také odborníky z oboru přírodních věd, provozovateli diagnosticko-terapeutických center, pracujících s přístroji Bicom – Regumed GmbH, Sensitiv Imago,Time Waver, Life-system, Inergetics CoRe.

Princip fungování Somavedicu bude možná většině lidí, kteří nejsou obeznámeni s touto tématikou, poměrně těžko představitelný, ale ve skutečnosti vychází z dnes již komplexních poznatků a mnoha let výzkumů týkajících se především vlastností minerálů a působení jejich konkrétních vibrací na okolní prostředí a na lidský organismus.

Je známo, že každý konkrétní minerál "vibruje" na určité frekvenci (to platí nejen o minerálech, ale i o všem ostatním!) a má schopnost tuto vibraci vyzařovat do okolního prostředí a tím ho určitým konkrétním způsobem ovlivňovat. Z toho do jisté míry vychází léčebné nebo léčitelské využití drahých kamenů, které se ale obvykle vymezuje jen na použití jednotlivých kamenů.

Minerály v sobě ve skutečnosti ukrývají velké množství energie, kterou dosud neumíme zcela využít. Ta se za běžných okolností nachází v latentním stavu, takže se samozřejmě zpravidla nijak významně neprojevuje. Frekvenční rozpětí, ve kterém jednotlivé minerály "vibrují", je využito pro optimální funkci a nastavení přístrojů Somavedic podle jejich zaměření. Je zjištěno, že pokud konkrétní minerály v určitém přesném rozestavení necháme působit ve společné korelaci, umí tyto vzájemně se podporující vibrace určitým způsobem vyladit okolní prostředí - ať už se jedná o geopatogenní zóny nebo jiné vlivy, které také vibrují v určitém frekvenčním rozmezí.

Somavedic je sestrojen na principu řízeného uvolnění energie minerálů - jedná se především o polodrahokamy nebo drahokamy v přesném vzájemném rozestavení, které tvoří jádro Somavedicu.

Na tomto principu tedy dochází k rušení vlivu těchto negativních vibrací a k nastolení harmonického prostředí pro náš dlouhodobě spokojený a zdravý život plný pozitivní energie.

Somavedic eliminuje a neutralizuje negativní civilizační vlivy.

Somavedic slouží k celkové dokonalé harmonizaci těla i mysli. Je důležitý pro očistu a harmonizaci domácího, firemního i jiného prostředí, kde se vyskytují lidé. Uživatelé se shodují, že dochází k harmonizaci vztahů v rodině, ve firmách i v jakýchkoliv jiných kolektivech.

Dosah přístrojů Somavedic je běžně 30 m, tvoří kouli okolo přístroje a jeho záření prostupuje zdmi domu, stejně jako negativní působení geopatogenních zón a elektrosmogu.

Geopatogenní zóny

Geopatogenní zóny se vyskytují téměř všude, vznikají zásahy do zemské vrstvy, jako jsou např. výkopové práce. Projevují se různě podle místa, intenzity a citlivosti každého z nás.

Geopatogenní zóny nelze odstranit, ale lze je odrušit natolik, že živý organismus jejich škodlivý vliv nepocítí.

Na imunitní systém člověka mají GPZ výrazný negativní vliv, tím působí škodlivě na zdraví člověka. Mírnější škodlivé účinky geopatogenních zón se projevují jako nepohodlí na fyzické či psychické úrovni.

Mezi fyzické projevy patří např. bolesti hlavy, bolesti zad, choroby páteře, trvalé revmatické potíže, ztuhlé svaly a celkové vnitřní napětí.

Po psychické stránce to pak bývá často nervozita, nesoustředěnost, podrážděnost, vyčerpání či neschopnost vydržet u práce.

Paleta všech možných obtíží je velmi široká. Další časté případy bývají: stálá slabost při ranním vstávání – pocit těžkopádnosti, nepokojné sny nebo nespavost – mladší děti v noci utíkají k rodičům, starší mění místo spaní, nervové choroby, těžkosti trávicího traktu, chronický katar hrdla a žaludku, srdeční choroby. Kromě energetického vyčerpání geopatogenní zóny zapříčiňují i vznik recidivy onkologických onemocnění.

Zdravotní obtíže vznikají zdánlivě bezdůvodně a jejich příčiny si často nedokážeme vysvětlit.

Somavedic neutralizuje negativní působení geopatogenních zón. Tím člověka chrání a umožňuje spuštění regeneračních procesů.

Velice důležité je použití Somavedicu v biorezonančních střediscích, kde jednak dochází k permanentnímu znečišťování prostoru díky veškerým typům zón a energií, nejen v místě střediska, ale i od klientů. A hlavně biorezonanční přístroje jsou neustále "zanášeny" negativními energiemi klientů a je potřeba je čistit, tak jako obsluhu těchto přístrojů.

Modely Somavediců:

Somavedic má pozitivní vliv na tyto zdravotní potíže, způsobené vlivem geopatogenních zón a elektrosmogu: nepohodlí na fyzické či psychické úrovni, bolesti hlavy, bolesti zad, choroby páteře, revmatické potíže, ztuhlé svaly a celkové vnitřní napětí, nervozita, nesoustředěnost, podrážděnost, únavový syndrom, vyčerpání, či neschopnost vydržet u práce, nervové poruchy, trávící potíže, chronický katar hrdla a žaludku, srdeční choroby, onkologická onemocnění. Hodí se všude, kde si přejete  mít psychiku v rovnováze - rodinné domy, pracovny, kancelářské prostory, obchody atd. Cena 14.956,- Kč.

Ceny jsou uvedeny včetně DPH.


 

V případě zájmu nás prosím kontaktujte.

Využijte možnosti se rezervovat online »

Bicom

Bachova květová terapie, harmonizace

Biorezonance - detoxikace, harmonizace

Biorezonance - hubnutí

Biorezonance - opakovaná návštěva

Biorezonance - první návštěva

Odvykání kouření

Testace léčivých přípravků přístrojem Bicom

Lymfodrenáž

Manuální lymfodrenáž dolních končetin

Manuální lymfodrenáž horních končetin a trupu

Manuální lymfodrenáž obličeje, krku a dekoltu

Vstupní vyšetření/ konzultace - lymfodrenáž

Jak se k nám dostanete prostřednictvím MHD?

Jeďte tramvají č. 1 nebo č.4 z centra města směrem na Lochotín (nebo obráceně z Lochotína/Košutky). Na stanici Pod Záhorskem u benzinové pumpy Shell vystupte a jděte pěšky 150 metrů po Karlovarské třídě nahoru směrem na Lochotín. Dieko se nachází po pravé straně.

Dieko, s.r.o. Plzeň

Jak se k nám dostanete svým autem?

Směrem z centra na Lochotín a Karlovy Vary jeďte po Karlovarské třídě přes most Generála Pattona. Podjeďte kruhový objezd u Kauflandu a u benzinové pumpy Shell projeďte světelnou křižovatku rovně. Hned za touto křižovatkou po cca 150 metrech je po pravé straně vjezd mezi domy, kterým se dostanete na parkoviště společnosti DIEKO. Obráceným směrem z Lochotína/Košutky do centra jeďte po Karlovarské třídě až na kruhový objezd, kde se otočte a dále jeďte podle instrukcí popsaných výše.

Máte zájem o naše služby? Chcete se na něco zeptat? Napište nám!Dieko Karlovarská Plzeň

Dieko s.r.o.

Víceoborové ambulatní zdravotnické zařízení

Karlovarská 30a
301 00 Plzeň

E-mail: info@dieko.cz
Telefon: (+420) 377 531 655