27.04.2019

Mgr. Kateřina Majerová

Jsem všeobecná sestra s více než 25-ti letou praxí ve zdravotnictví, převážně v intenzivní a resuscitační péči. Během let jsem se vzdělávala v oboru, ale i v metodách celostního pohledu na zdraví. Od roku 2018 se věnuji také praxi v lymfologii, kde spojuji techniky mízní drenáže a lymfotaping s dostupnými znalostmi z homeopatie, tradiční čínské medicíny, fytoterapie a aromaterapie. Jsem absolventkou certifikovaného kurzu Techniky mízní drenáže v NCO NZO v Brně, dle MUDr. Miroslava Bechyně CSc., s garancí České lymfologické společnosti. Dále pracuji s Bachovými květovými esencemi a biorezonančním přístrojem Bicom® Optima.

Vzdělání:

2019 Specializační studium v oboru Intenzivní péče, FN Plzeň

2014 Magisterské, Vysoká škola sv. Alžbety n.o. Bratislava, obor Ošetrovaťelstvo

2010 Bakalářské, 3. Lékařská fakulta Univerzita Karlova v Praze, obor Zdravotní vědy

1996 Maturita, Střední zdravotnická škola v Chebu, obor všeobecná sestra

Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru všeobecná sestra č. 005-0046-2864 do 14. 7. 2020

Certifikované kurzy a další vzdělávání:

2019 Semináře biorezonance Bicom:

2018 Osvědčení pro práci s biorezonančním terapeutickým přístrojem Bicom ® Optima

2018 Lympho – taping, odborný kurz v Centru preventivní medicíny, Praha

2018 Certifikovaný kurz  - Techniky mízní drenáže, NCO NZO v Brně, dle MUDr. Miroslava Bechyně CSc., s  garancí České lymfologické společnosti.

2018 Bachovy květové esence – Level I, Aquamarin Praha.

2016 Certifikovaný kurz - Péče o pacienty se zavedeným portem, FN Plzeň

Pracovní zkušenosti:

10/2020 - současnost FN Plzeň - všeobecná sestra

7/2018 - 2020 FN Plzeň, Klinika anestezie, resuscitace a intenzivní medicíny - všeobecná sestra

2018 - současnost Dieko, s.r.o. lymfodrenáže, biorezonance, Bachovy květové esence

7/2016 - 6/2018 FN Plzeň, Anesteziologicko resuscitační oddělení - všeobecná sestra

8/2015 - 6/2016 FN Plzeň, ORAK - úsek ambulance - všeobecná sestra

10/2003 - 8/2015 FN Plzeň, Kardiologická JIP - aktivní i pasivní účast a reprezentace kliniky na přednáškách FN a LF UK v Plzni, České kardiologické společnosti a Evropské kardiologické společnosti.

8/1996 - 10/2000 FN Plzeň - zdravotní sestra

Využijte možnosti se rezervovat online »

Bicom

Bachova květová terapie, harmonizace
Biorezonance - detoxikace, harmonizace
Biorezonance - hubnutí
Biorezonance - opakovaná návštěva
Biorezonance - první návštěva
Odvykání kouření
Testace léčivých přípravků přístrojem Bicom

Lymfodrenáž

Manuální lymfodrenáž dolních končetin
Manuální lymfodrenáž horních končetin a trupu
Manuální lymfodrenáž obličeje, krku a dekoltu
Vstupní vyšetření/ konzultace - lymfodrenáž

Jak se k nám dostanete

Jak se k nám dostanete prostřednictvím MHD?

Jeďte tramvají č. 1 nebo č.4 z centra města směrem na Lochotín (nebo obráceně z Lochotína/Košutky). Na stanici Pod Záhorskem u benzinové pumpy Shell vystupte a jděte pěšky 150 metrů po Karlovarské třídě nahoru směrem na Lochotín. Dieko se nachází po pravé straně.

Dieko, s.r.o. Plzeň

Jak se k nám dostanete svým autem?

Směrem z centra na Lochotín a Karlovy Vary jeďte po Karlovarské třídě přes most Generála Pattona. Podjeďte kruhový objezd u Kauflandu a u benzinové pumpy Shell projeďte světelnou křižovatku rovně. Hned za touto křižovatkou po cca 150 metrech je po pravé straně vjezd mezi domy, kterým se dostanete na parkoviště společnosti DIEKO. Obráceným směrem z Lochotína/Košutky do centra jeďte po Karlovarské třídě až na kruhový objezd, kde se otočte a dále jeďte podle instrukcí popsaných výše.

Máte zájem o naše služby? Chcete se na něco zeptat? Napište nám!Dieko Plzeň

Dieko s.r.o.

Víceoborové ambulatní zdravotnické zařízení

Karlovarská 30a
301 00 Plzeň

E-mail: info@dieko.cz
Telefon: (+420) 377 531 655