28.12.2017

Diabetes: Slovník pojmů

BICYKLOVÁ ERGOMETRIE:

Vyšetření pacienta při jízdě na rotopedu. Zátěž je postupně zvyšována a po celou dobu je snímáno EKG. Tímto vyšetřením lze odhalit ischemickou chorobu srdeční /ICHS/

DIABETICKÁ NEUROPATIE:

Jedna z přidružených komplikací při cukrovce. Jedná se o nezánětlivelivé onemocnění nervových vláken, které způsobuje mimo jiné mravenčení či bolesti v dolních končetinách, může se dokonce podílet na rozvoji tzv. diabetické nohy.

DIABETICKÁ NOHA:

Kromě uvedené neuropatie je diabetická noha zapříčiněna i chorobnými změnami cévního systému dolních končetin, dochází tak k nedostatečnému prokrvení tkáně. Dolní končetiny jsou tedy na pohmat chladné a při chůzi se dostavuje bolest v lýtkách, která po zastavení mizí. V pozdějších stádiích často bolí nohy i v klidu. Při dlouhodobě špatně okysličované a vyživované tkáně se poté tvoří defekt, neboli ganréna /odumírání tkáně/.

GLYKEMIE:

Označení pro hladinu cukru v krvi /glukóza/. U zdravého člověka se hodnoty glykemie na lačno pohybují v rozmezí 4 - 6 nmol/l. U dobře léčeného diabetika by neměla glykemie na lačno stoupnout nad 7 a po jídle nad 9 nmol/l. Riziko může představovat i pokles glykemie pod 3,3 nmol/l, kdy hrozí nebezpečí tzv. hypoglykemie.

GLYKEMICKÝ INDEX:

Hodnota, která udává schopnost určité potraviny zvýšit hladinu cukru v krvi - v porovnání se stejnou dávkou čistého cukru - udáváno v %. Potraviny s nižším glykemickým indexem zvyšují hladinu cukru v krvi méně a také navozují delší pocit sytosti a snižují pocit hladu.

HYPERGLYKEMIE:

Označení zvýšené hladiny cukru v krvi.

HYPOGLYKEMIE:

Je označení nízké hladiny cukru v krvi pod 3,3 nmol/l. Hypoglykemie je doprovázena obvykle typickými příznaky. K nim patří především celková slabost organismu, zvýšené pocení, zmatenost, dezoirentace, hlad, bušení srdce a další. Pozor je třeba dát i na tzv. němou hypoglykemii, kdy je hladina krevního cukru také pod 3,3 nmol/l. Největší riziko spočívá ale v tom, že není doprovázena žádnými projevy. Pacienti, kteří již někdy měli němou hypoglykemii, by neměli nikdy cvičit sami bez dozoru!

Hormon, který produkují beta - buňky Langerhansových ostrůvků slinivky břišní. Inzulin snižuje hladinu glykemie v krvi. Napomáhá totiž krevnímu cukru - glukóze - pronikat do buněk. Glukamon pak má opačnou funkci než inzulin. Vzájemným působením těchto látek tak dochází k udržování vyrovnané hladiny glykemie.

KETOLÁTKY:

Mezi tyto látky patří aceton, acetoacetát, beta - hydroxymáselná kyselina. Tyto látky se tvoří v lidském těle při hladovění, ale také při úplném nedostatku inzulinu. Vznikají pro organismus nevýhodným zpracováním tukové tkáně, nazývaným beta - oxidací. Vedou k okyselení organismu, které vyvolává celou řadu nežádoucích účinků.

LABILNÍ DIABETES:

Labilní, neboli nestabilní diabetes znamená, že se u pacientů střídá hypoglykemie a hyperglykemie během dne.

NĚMÁ ISCHEMIE:

Je nedostatečné prokrvení srdeční stěny, má stejný původ jako angina pectoris, ale kvůli neuropatii není doprovázena bolestmi. Pozor je třeba dát zvláště při zvýšené zátěži, protože se může projevit pouze dušností.

RETINOPATIE:

Komplikace při cukrovce, která se projevuje charakteristickým poškozením drobných cév v sítnici. Při náhlém zvýšení krevního tlaku - při cvičení, posilování, atd. - hrozí trvalé poškození oka.

STENOKARDIE:

Provází ischemickou chorobu srdeční a projevuje se bolestmi na hrudi.

Slovník pro pacienty s cukrovkou /a nejen pro ně/, bude postupně dle možností doplňován o další důležitá témata a pojmy.

Využijte možnosti se rezervovat online »

Bicom

Bachova květová terapie, harmonizace

Biorezonance - detoxikace, harmonizace

Biorezonance - hubnutí

Biorezonance - opakovaná návštěva

Biorezonance - první návštěva

Odvykání kouření

Testace léčivých přípravků přístrojem Bicom

Lymfodrenáž

Manuální lymfodrenáž dolních končetin

Manuální lymfodrenáž horních končetin a trupu

Manuální lymfodrenáž obličeje, krku a dekoltu

Vstupní vyšetření/ konzultace - lymfodrenáž

Jak se k nám dostanete prostřednictvím MHD?

Jeďte tramvají č. 1 nebo č.4 z centra města směrem na Lochotín (nebo obráceně z Lochotína/Košutky). Na stanici Pod Záhorskem u benzinové pumpy Shell vystupte a jděte pěšky 150 metrů po Karlovarské třídě nahoru směrem na Lochotín. Dieko se nachází po pravé straně.

Dieko, s.r.o. Plzeň

Jak se k nám dostanete svým autem?

Směrem z centra na Lochotín a Karlovy Vary jeďte po Karlovarské třídě přes most Generála Pattona. Podjeďte kruhový objezd u Kauflandu a u benzinové pumpy Shell projeďte světelnou křižovatku rovně. Hned za touto křižovatkou po cca 150 metrech je po pravé straně vjezd mezi domy, kterým se dostanete na parkoviště společnosti DIEKO. Obráceným směrem z Lochotína/Košutky do centra jeďte po Karlovarské třídě až na kruhový objezd, kde se otočte a dále jeďte podle instrukcí popsaných výše.

Máte zájem o naše služby? Chcete se na něco zeptat? Napište nám!Dieko Karlovarská Plzeň

Dieko s.r.o.

Víceoborové ambulatní zdravotnické zařízení

Karlovarská 30a
301 00 Plzeň

E-mail: info@dieko.cz
Telefon: (+420) 377 531 655