28.12.2017

Diabetická noha, Bércový vřed

Komplikace, léčba a hojení z pohledu chirurga:

Obecně přijímanou pravdou je ta skutečnost, že nemocní s poruchou glukózové tolerance mají problémy s hojením ran. Existuje mnoho faktorů, které ovlivňují hojení u diabetu. Periferní cévní onemocnění a neuropatie jsou dva hlavní důvody pro rozvoj syndromu diabetické nohy a nehojících se chronických ran především na bércích (bércové vředy), ale i na jiných částech těla. Ztráta pocitu bolesti má přímý vliv na vytvoření a zhoršené hojení vředu. Neuropatie může také vést k deformitě nohy.

Důvodů vzniku infekce u nemocných s cukrovkou je více. Hlavním je však ta skutečnost, že vysoká hladina glukózy v krvi může vést k nesprávné funkci bílých krvinek a organismus je tak více náchylný k infekci rány. Příznaky infekce, jako jsou horečka, zimnice nebo noční pocení, jsou často potlačené a nemocný člověk si často neuvědomuje, že je nemocný.

Současná léčba diabetické nohy:

Vlhké hojení ran je koncept široce přijímaný v léčbě diabetické nohy. K hlavním výhodám tohoto přístupu patří prevence dehydratace tkáně a vzniku nekrózy, zrychlené vytváření nových cév a usnadnění interakce růstových faktorů v cílových buňkách.

Jako chronická rána je definována rána, u níž trvá porušení kůže déle než šest týdnů. Její mokré hojení je pak daleko účinnější než suché, protože to může zpomalit tvorbu krycích buněk. V současné době se v oblasti hojení ran používají následující prostředky:

Neprodyšné obvazy

, které stimulují tvorbu kolagenu a urychlují tak hojení rány. Díky tomu, že zabraňují přilnutí rány k nemocničním lůžkovinám, snižují i bolest pacienta.

Pěny

jsou naopak nejlepším prostředkem pro rány s malou až střední tvorbou tkáňového moku, a navíc poskytují tepelnou izolaci. Díky alkoholovým přísadám pak působí i antimikrobiálně, a to i proti velmi odolným bakteriím, na které běžná antibiotika nezabírají. Kromě toho poskytují oproti suché gáze i větší úlevu od bolesti. Pěny by měly být měněny každé tři dny a neměly by se používat do kompresních obvazů, protože jejich dlouhodobá expozice na kůži může vyvolat její krabatění.

Algináty a hydrofibrily

jsou nejlepší volbou u ran se střední až těžkou tvorbou tkáňového moku. Zastavují krvácení a skládají se ze směsi různých kyselin. Vhodná doba pro výměnu je opět tři dny.

Hydrogely a celulóza

ránu zvlhčují, proto jsou vhodné pro suché a bolestivé rány. Hydrogely pak snižují vnímání bolesti, vynikající výsledky prokázaly například v léčbě diabetické nohy. Obměňovat by se měly každý den a je vhodné k udržení vlhkého prostředí je krýt gázou.

Filmy a hydrokoloidy

udržují v ráně neustále vlhké prostředí a chrání pokožku před vlivem tření a střižných sil. Mohou se měnit až po sedmi dnech.

Žádný z nejnovějších léčebných produktů farmaceutického výzkumu nemůže nahradit správnou péči o ránu. Ta musí být čistá, zbavená všech neživých částí, v případě infekce je nutné nasadit účinná antibiotika (nejlépe na základě kultivace z rány a citlivosti na příslušné antibiotikum). Chirurg musí zbavit ránu všech neživých části až do zdravé granulační tkáně (a to i za cenu krvácení a bolestivosti) a to tak, že chronickou ránu přemění na ránu akutní. Akutní rána se chová jinak, než chronická a je větší pravděpodobnost jejího zahojení.

Pokud infekce zasáhne i kost, je šance na konzervativní vyléčení jenom velmi malá. Ve většině případů je nutné přistoupit k amputaci, jejíž rozsah je někdy velmi obtížně dopředu odhadnutelný a řada nemocných ji musí podstoupit i několikrát s větším rozsahem amputované části končetiny.

Tato velmi traumatizující komplikace diabetu bohužel může postihnout každého diabetika. Je však nutné zdůraznit, že ten nemocný, který dbá rad svého diabetologa a dodržuje všechny dietní zásady, má mnohem větší šanci diabetickým komplikacím předcházet.

Dbejte rad svého diabetologa, dodržujte jeho pokyny a dietní režim !

Velice důležitá je také péče o Vaše nohy. Denně důkladně kontrolujte jakékoliv změny nebo poranění na nohách !

Autor článku: MUDr. Vlastimil Říha, Chirurgické a radiodiagnostické oddělení,

M design studio Plzeň s.r.o., Tachovská 80, Plzeň

Využijte možnosti se rezervovat online »

Bicom

Bachova květová terapie, harmonizace

Biorezonance - detoxikace, harmonizace

Biorezonance - hubnutí

Biorezonance - opakovaná návštěva

Biorezonance - první návštěva

Odvykání kouření

Testace léčivých přípravků přístrojem Bicom

Lymfodrenáž

Manuální lymfodrenáž dolních končetin

Manuální lymfodrenáž horních končetin a trupu

Manuální lymfodrenáž obličeje, krku a dekoltu

Vstupní vyšetření/ konzultace - lymfodrenáž

Jak se k nám dostanete prostřednictvím MHD?

Jeďte tramvají č. 1 nebo č.4 z centra města směrem na Lochotín (nebo obráceně z Lochotína/Košutky). Na stanici Pod Záhorskem u benzinové pumpy Shell vystupte a jděte pěšky 150 metrů po Karlovarské třídě nahoru směrem na Lochotín. Dieko se nachází po pravé straně.

Dieko, s.r.o. Plzeň

Jak se k nám dostanete svým autem?

Směrem z centra na Lochotín a Karlovy Vary jeďte po Karlovarské třídě přes most Generála Pattona. Podjeďte kruhový objezd u Kauflandu a u benzinové pumpy Shell projeďte světelnou křižovatku rovně. Hned za touto křižovatkou po cca 150 metrech je po pravé straně vjezd mezi domy, kterým se dostanete na parkoviště společnosti DIEKO. Obráceným směrem z Lochotína/Košutky do centra jeďte po Karlovarské třídě až na kruhový objezd, kde se otočte a dále jeďte podle instrukcí popsaných výše.

Máte zájem o naše služby? Chcete se na něco zeptat? Napište nám!Dieko Karlovarská Plzeň

Dieko s.r.o.

Víceoborové ambulatní zdravotnické zařízení

Karlovarská 30a
301 00 Plzeň

E-mail: info@dieko.cz
Telefon: (+420) 377 531 655